Maatregelen tegen werkstress
03 september 2019 
1 min. leestijd

Maatregelen tegen werkstress

Eén op de acht werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Bijna één miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische klachten. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land.
KIJK DEZE VIDEO

Initiatief ‘Check je Werkstress’

Minister Asscher van Sociale Zaken gaf op 13 mei 2014 het startsein voor een plan om werkgerelateerde stress aan te pakken. Hij lanceerde de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om de werkgevers en werknemers zich bewust te laten worden van de risico’s van teveel werkstress. Tevens moet de campagne ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer en dat het taboe hieromtrent wordt doorbroken.

Wat is werkstress?

De Arbowet definieert stress als een toestand die als negatief wordt ervaren en die lichamelijk, psychische of sociale gevolgen heeft. Een hoge werkdruk is één van de oorzaken van werkstress, naast conflicten op het werk zoals discriminatie, intimidatie of een slecht contact met collega’s. Daarnaast kunnen omstandigheden in de privésituatie een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de zorg voor een zieke partner.

De gevolgen van werkstress

Spanning roept in het lichaam een stressreactie op. Die reactie zorgt er in eerste instantie voor dat je goede prestaties kunt leveren. Maar als je niet tijdig na deze spanning zorgt voor voldoende rust en ontspanning, dan heeft dit ongunstige gevolgen voor de gezondheid. Een langere periode waarin je werkstress ervaart, kan ervoor zorgen dat je psychisch overbelast raakt of andere chronische gezondheidsklachten zich ontwikkelen, met mogelijk ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid als gevolg.

Welke maatregelen?

Minister Asscher stelt dat met hard werken niks mis is, maar dat de randvoorwaarden om dit te kunnen doen er wel moeten zijn. Verder kondigt de minister een landelijke Week van de Werkstress aan en gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bijeenkomsten organiseren waar werkgevers en werknemers goede voorbeelden over het omgaan met werkstress uitwisselen die ze direct op de werkvloer kunnen toepassen. Minister Asscher moedigt daarnaast aan dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd. Eerder kondigde hij al maatregelen aan om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken. De aanpak van het ministerie SZW richt zich de komende twee jaar vooral op werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s op de werkvloer als het gaat om de oorzaken van werkstress. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. Ook wordt apart aandacht besteed aan doelgroepen en sectoren die meer risico lopen. Het ministerie SZW werkt bij de aanpak van werkstress samen met Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Lees meer Vitallife artikelen over stress! Door: Vitallife (met dank aan E. Ebbinkhuijsen)

Over de schrijver