Leidinggevenden kunnen veel verzuimkosten voorkomen
10 september 2019 
1 min. leestijd

Leidinggevenden kunnen veel verzuimkosten voorkomen

Leidinggevenden kunnen veel meer invloed uitoefenen op verzuimcijfers dan nu het geval is.

Het arboned 365 constateert dat het psychisch verzuim toeneemt. Bij psychisch verzuim moet u denken aan verzuim door stress, burn-out of depressie, zo stelt Nell van de Ligt van Ligtpunt.

Een medewerker die uitvalt met burn-outklachten heeft al langere tijd allerlei signalen afgegeven, die onvoldoende opgepikt zijn. Een burn-out ontstaat als iemand lange tijd overbelast is. Tijdens het proces naar een burn-out ziet u vaak gedragsverandering bij een medewerker. U kunt als leidinggevende dus vroegtijdig ingrijpen. Maar een leidinggevende is vaak niet geschoold om te letten op dergelijke signalen. Vaak zijn leidinggevenden bovendien onzeker over de aanpak. En dat is jammer, want verzuim kost een organisatie veel geld en energie. In 2011 was 65 procent van het verzuim is psychisch. Dus het is belangrijk om te kijken naar wat u kunt doen om verdere stijging te voorkomen.

Kennis en tools

Met de juiste kennis en tools kan een leidinggevende tijdig ingrijpen en uitval voorkomen of verzuimdagen verminderen. Kennis van oorzaken en achtergronden van stress en burn-out is noodzakelijk om oorzaken te onderzoeken en aan te pakken, de juiste interventies te doen, actieplannen op te stellen en uit te voeren enzovoort.

Curatief beleid

Veel organisaties hebben wel beleid en maatregelen als een medewerker zich ziek meldt, dus curatief. Bij uitval zijn er protocollen en richtlijnen voor leidinggevenden waaraan moet worden voldaan om de zieke medewerker te begeleiden naar een zo snel mogelijk herstel. Alles wordt geregistreerd om te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter én het beleid van de organisatie.

Preventief beleid

Preventief beleid is echter ook belangrijk en wordt vaak vergeten. Bij uitval is het leed immers al geschied en zijn de extra kosten al gemaakt. Voorkomen is beter, zeker omdat psychisch verzuim ook nog eens meer verzuimdagen kent. Tips voor organisaties om verzuim willen voorkomen:
  • Geef verzuimpreventie een hoge prioriteit.
  • Ontwikkel richtlijnen en beleid rondom preventie.
  • School en train leidinggevenden, zodat er vroegtijdig en adequaat kan worden ingegrepen en uitval voorkomen wordt.
  • Zorg voor dat sociale steun en een vraagbaak voor leidinggevenden geregeld is.
  • Geeft deze taak een te grote druk voor leidinggevenden, stel dan een preventiemanager of stressmanager aan binnen de organisatie.
Bron: managersonline
Over de schrijver